Perigord raises €3 million from BDO Fund

Perigord raises €3 million from BDO Fund